Pályázati felhívás

2024-03-22

Erasmus+ projekt – Csehország Célcsoport: X., XI., XII. osztályos diákok Helyszín: Tišnov, Csehország

Pályázati felhívás

KÖZLEMÉNY

Az Erasmus+ 2023-1-RO01-KA121-SCH-000135753 diákmobilitás projekt

résztvevőinek kiválasztása

Kedves Diákok!

Az ERASMUS+ 2023-1-RO01-KA121-SCH-000135753 diákmobilitás projekt keretén belül az idei tanévben lehetőség nyílik egy csehországi középiskola, a Gimnázium Tisnov nyelvóráin való részvételre, az ottani nyelvtanítási-tanulási módszerek megismerésére, diákokkal és tanárokkal való ismerkedésre. A projekt fedezi a költségeket, így a részvétel ingyenes, ám feltételekhez kötött. Amennyiben pályázni szeretnél, olvasd figyelmesen az alábbi feltételeket:

Erasmus+ projekt – Csehország

Célcsoport: X., XI., XII. osztályos diákok

Helyszín: Tišnov, Csehország

A pályázat tematikája: nyelvi kompetenciák fejlesztése (kulcskompetenciák fejlesztése).

A nyelvismeret pozitívan befolyásolja a foglalkoztathatóságot, megkönnyíti a jogokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a kultúrák közötti párbeszédet. A kulturális sokszínűség az európai nagy családhoz való jobb alkalmazkodás kulcsa. A sokféleség és tolerancia mint értékek jelentősen formálják a felelős felnőttek jövőjét.

Résztvevők: 14 diák (3 várólistás), 2 kísérő tanár

A résztvevők közül legkevesebb 4 diáknak szociális ösztöndíjjal kell rendelkeznie.

Tevékenységek időszaka: 2024. május 6 – 11. Indulás: május 4, érkezés: május 12.

A felajánlott tevékenységek: angol és német nyelvórákon, illetve kulturális programon való részvétel, közös tevékenység a partneriskola diákjaival.

A kiválasztás módszertana:

Beiratkozás: az alábbi dokumentumok beadása az iskola titkárságára külön dossziéban:

-Kérés (1. melléklet)
-Szándéknyilatkozat
-Europass CV (letölthető)
-Személyi igazolvány másolata
-Személyes adatok felhasználására vonatkozó engedély (2. melléklet)
-Szülői beleegyezés (3. melléklet)
-Az ellenőrző első két oldalának másolata
-Versenyeredményeket igazoló okiratok másolata, valamint az órán kívüli iskolai tevékenységeket vagy más önkéntesség(ek)et igazoló okiratok
-Egy angol nyelvű véleménykifejtő esszé megírása The value of language learning témával. (Az esszé formai követelményei: 200-250 szó, A4-es formátum, 12-es karakter, Times New Roman betűtípus).


A pályázatok benyújtásának helyszíne: az iskola titkársága.


Az iratokat műanyag dossziéban lefűzve kell leadni. Az előlapon szerepeljen a pályázó neve, osztálya, valamint az esszé címe.

A projekt megvalósításában résztvevő diákok kiválasztása az alábbi kritériumok alapján történik:

a. Szándéknyilatkozat

b. Egy angol nyelvű véleménykifejtő esszé megírása The value of language learning témával. (Az esszé formai követelményei: 200-250 szó, A4-es formátum, 12-es karakter, Times New Roman betűtípus).

c. Versenyeredményeket igazoló okiratok másolata, valamint az órán kívüli iskolai tevékenységeket vagy más önkéntesség(ek)et igazoló okiratok

d. A 2022-2023-as tanévben elért:

-példás magaviselet (10-es magaviseleti jegy)
-9-es fölötti évi átlag;
-angol és német nyelvből 9.00 fölötti tanulmányi átlag (az ellenőrző megfelelő oldalainak másolata névvel együtt)


e. Kötelezettségvállalás (szerződés aláírása), amelyben vállalja, hogy a kiválasztása esetén végig aktívan részt vesz a projektben, beleértve azt is, hogy a kiutazás mellett részt vállal a projekt további népszerűsítésében.
NAPTÁR

1. A pályázati felhívás közzététele: 2024. március 22.

2. A pályázati dossziék benyújtásának határideje: április 3.

3. A dossziék értékelése alapján az érvényes jelentkezők névsorának közzététele: április 4.

4. Interjúk időpontja (angol és német nyelven): április 5.

5. Az eredmények közzététele: április 8.

6. Óvások letétele: április 9. (Az interjú eredménye nem óvható!)

A pályázatokat egy kinevezett bizottság bírálja.

 

A kérések kitöltése során a szociális ösztöndíjban részesülő tanulók jelöljék meg a szociális ösztöndíj típusát!

Az Erasmus + pályázati dossziék leadása a március 25 – április 3 intervallumban történik a titkárságon, reggel 7.30 - 10.40 között. Kérjük, ellenőrizzétek a dossziék tartalmát, mivel utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.


                                                                                                                                                        Programfelelős,

                                                                                                                                                         György Géza-Árpád

Mellékletek

 

Miért támogasd egyesületünket a jövedelemadó 3,5%-val?
2024-05-04

Hogy miért támogasd egyesületünket? Mert a támogatásoknak köszönhetően számos rendezvényt, versenyt, tevékenységet tudtunk és tudunk megvalósítani.