Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Rezultate:

Concursul de competenţe lingvistice în limba română pentru minorităţi, Carte frumoasă, cinste cui te-a scris! Ediţia a XVII-a

bővebben >>

A RoboCorp kör beszámolója és pályázata a Digitális Témahétre

A RoboCorp Bukarestben: Csapatunk március 21-én délután indult el vonattal Bukarestbe, a BRD Románia támogatásával szervezett First Tech Challenge országos szakaszára. 

bővebben >>

Iskolánk is csatlakozott a Digitális Témahéthez

(2019 április 8-12.)
Újabb programozói verseny az iskolánkban és hasznosítása a tanórákon a Digitális Témahéten

bővebben >>

 

A Digitális Témahéthez illő esemény: elkezdődött a 3D nyomtatás tanítása iskolánkban

Az ECDL (Európai Számítógép Kezelői Jogosítvány) vizsgák lebonyolításában elért országos hírnevének köszönhetően  a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium  informatika munkaközössége  kiharcolta azt, hogy iskolánk  bekerült az ország azon tíz tanintézménye közé, amelyekben az  ECDL Románia támogatásával  2018 őszén elindult az EDUTECH-program, amelynek célja a 3D nyomtatás oktatásának fokozatos bevezetése , tanórán kívüli  ingyenes képzések formájában(„csomópont-iskolák”).

bővebben >>

Első díj a Vermes Miklós Fizikaverseny országos döntőjén

Két diák , Sali Arnold és György Zoltán képviselték  iskolánkat  az Öveges József –Vermes Miklós Fizikaverseny országos döntőjén, amely 2019 április 6-án zajlott a patinás kolozsvári  magyar tanyelvű  középiskolában, a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban.

bővebben >>

Colegiul Naţional Márton Áron din Miercurea Ciuc vă invită în ziua de 10 mai 2019, orele 09.30 să participaţi la

Concursul de competenţe lingvistice în limba română pentru minorităţi, Carte frumoasă, cinste cui te-a scris! Ediţia a XVII-a

bővebben >>