Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Iskolánk hivatalos elnevezése 2015 szeptember elsejétől: Márton Áron Főgimnázium (Colegiul Național „Márton Áron”)

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a  főgimnáziumi cím elnyeréséért benyújtott  pályázatunk lényegét és lefolyását. A főgimnáziumi cím odaítélésének módszertanát a  közoktatási miniszter a 3732/20.05.2013-as számú rendelete szabályozza, felsorolván  a feltételeket és kritériumokat, amelyeknek a címet kérelmező gimnáziumnak eleget kell tennie.

bővebben >>

A MÁG a First Tech Challenge-en

Nekünk, a Márton Áron Főimnázium diákjainak, nem teljesen újak a robotok, vagy a velük kapcsolatos versenyek. Az iskolatársaink számos robotikával kapcsolatos versenyen vettek részt, mint például a First Lego Leauge Debrecenben megtartott válogatóversenyén, ahol a megyei csapattal harmadikok lettek.

bővebben >>

Kiválóság-díjak iskolánknak,diákjainknak és tanárainknak 2017-ben is !

Az idén a  két évvel ezelőtti helyszínen, a Parlament impozáns épületének „C.A. Rosetti” termében került sor az elmúlt tanév nemzetközi versenyein kitűnt diákok díjazására,2017 december 19-én Bukarestben.

bővebben >>

 

Harmadik lett a Márton Áron Főgimnázium csapata a “Demokrácia 1x1” vetélkedő döntőjében

Két csapat  képviselte Csíkszeredát  a  “Demokrácia 1x1”  elnevezésű ,Kárpát -medencei középiskolás  verseny döntőjében , amelyre 2017 december 14-én került sor Budapesten az Országház Széll Kálmán termében.

bővebben >>

Dobogós helyezések az idei TUDEK-en is

Az idei, immáron XVI. alkalommal megrendezett, TUDEK (Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája) verseny országos szakaszának a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium adott otthont, amelyen iskolánk öt tanulója képviseltette magát három szekcióban összesen négy előadással. 

bővebben >>

Fodor Sándor születésének 90. évfordulójára

A Márton Áron Főgimnázium tanárai, diákjai, nyugdíjas pedagógusai és meghívott vendégei 2017. december 7-én, születésének 90. évfordulóján Fodor Sándor íróra, műfordítóra emlékeztek, aki Csíksomlyó szülötte és 1938–1946 között a csíkszeredai gimnázium tanítványa volt.

bővebben >>