Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Iskolánk hivatalos elnevezése 2015 szeptember elsejétől: Márton Áron Főgimnázium (Colegiul Național „Márton Áron”)

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a  főgimnáziumi cím elnyeréséért benyújtott  pályázatunk lényegét és lefolyását. A főgimnáziumi cím odaítélésének módszertanát a  közoktatási miniszter a 3732/20.05.2013-as számú rendelete szabályozza, felsorolván  a feltételeket és kritériumokat, amelyeknek a címet kérelmező gimnáziumnak eleget kell tennie.

bővebben >>

ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓK- 2018

bővebben >>

Országos Bolyai Farkas multidiszciplináris verseny

ezúttal a XIII. kiadás, a magyarul tanuló középiskolások számára.Iskolánkat 17 tanuló és két kísérőtanár képviselte. A tanulók a Teleki Sámuel földrajzversenyre, a Kalkulusz Informatikaversenyre, a Historia nostra történelemversenyre, a Fabinyi Rudolf kémiaversenyre és a Heinrich László fizikaversenyre neveztek be.

bővebben >>

 

Iskolánkban zajlott az Öveges József - Vermes Miklós Fizikaverseny országos döntője

Mivel  iskolánk képviselői a kezdetektől fogva bekapcsolódtak e versenyekbe,ezért korántsem véletlen ,hogy az idén aMárton Áron Főgimnázium adott otthont  az Öveges József - Vermes Miklós Fizikaversenyek országos döntőjének, amelyre 2018. április 28-án került sor.

bővebben >>

Kortárs Irodalmi Verseny

A Márton Áron Gimnázium két csapata is bejutott a Kortárs Irodalmi Verseny döntőjébe, amely 2018. április 13-án zajlott Budapesten. A Kortárs folyóirat által évente megszervezett verseny középpontjában nyilvánvalóan a kortárs irodalom és művészet áll, de a verseny érdekessége leginkább az, hogy a diákok kreativitása és műveltsége kerül megmérettetésre. A versenynek fontos részét képezi a zene, a színház- vagy a fotóművészet.

bővebben >>

PROGRAM EXCURSIA DE PREMIERE

CONCURSUL DE COMPETENȚE LINGVISTICE ÎN LIMBA ROMÂNĂ PENTRU MINORITĂȚI 
EDITIA XVI

bővebben >>