Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Ballagás 2015

Márton Áron Gimnázium
 2015.  május 29., péntek
P R O G R A M

bővebben >>

ISKOLANAPOK 2015, A NÉVADÁS 25. ÉVFORDULÓJA JEGYÉBEN

PROGRAM

bővebben >>

Száztíz év tablói egy albumban

http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/szaztiz-ev-tabloja-egy-albumban

bővebben >>

 

Névadásának 25. évfordulóját ünnepli a Márton Áron Gimnázium

http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/nevadasanak-25-evfordulojat-unnepli-a-marton-aron-gimnazium

bővebben >>

Székedi Ferenc: Negyedszázad az iskolapadban

http://www.maszol.ro/index.php/velemeny/48014-szekedi-ferenc-negyedszazad-az-iskolapadban

bővebben >>

2015 - 20 éves találkozó


bővebben >>