Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Farsangi bál

2015. január 16-án, pénteken került sor a hagyományos farsangi bálra, amelyet az iskola vezetősége és szülőbizottsága szervezett. A jó hangulatú mulatságon a Party Boys zenélt. Mindenkinek köszönjük a részvételt és további víg farsangi napokat kívánunk!

bővebben >>

Megemlékezés Kristó Andrásról (1930-1994)

Több százan vettek részt a Márton Áron Gimnáziumban azon a kétnapos rendezvénysorozaton, amelyet a  húsz éve elhunyt kiváló geológus, tanár, földrajzi szakíró,   iskolánk egykori igazgatójának emléke  előtti tisztelgés jegyében tartottunk 2014. december 12-13.-án.Az iskola bejárati előcsarnokában könyvekből, újság-és folyóiratcikkekből és fényképekből összeállított kiállítás mutatja be Kristó András életútját és szakmai munkásságát.

bővebben >>

Kiválóság-díjak iskolánknak, diákjainknak és tanárainknak 2014-ben is !

Az  elmúlt évektől eltérően, az idén nem a  a kormánypalotában, hanem új helyszínen, a Parlament impozáns épületének „C.A. Rosetti” termében került sor az elmúlt tanév nemzetközi versenyein kitűnt diákok díjazására, 2014 december 17.-én Bukarestben. 

bővebben >>

 

Részvételünk a XIII.TUDEK-en, Nagyváradon

Úgy vettünk részt az idei TUDEK-en, hogy akarva-akaratlanul mindent a tavalyi kiadáshoz mértünk, hiszen egy évvel korábban épp a mi iskolánk adott otthont ennek a rendezvénynek, ezért most igyekszünk elkerülni ennek  a szubjektív viszonyulásnak a csapdáit. A nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceumban 2014 december 5-7.között megrendezett XIII. Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciájával kapcsolatban  tárgyilagosan megállapítható, hogy a szervezők igyekeztek gördülékenyen lebonyolítani ezt az eseményt, amelyen  158 diák mutatott be 104 dolgozatot

bővebben >>

KÖZLEMÉNY

Egy vállalkozás sem született nagynak. Sikereit lentről indulva, hosszabb-rövidebb idő alatt éri el. Különösebb gazdasági ismeretek nélkül is fel lehet mérni, hogy egy vállalat felépítése sok odafigyeléssel, türelemmel, erőfeszítéssel és szaktudással történik.

bővebben >>

Miért hasznos a tanácsadás?

Életünk legfontosabb lépései közé tartozik a pályaválasztás. Ezt a döntést pedig egy kihívásokkal teli életkorban kell meghoznunk. Ezért az esetek többségében szüleink, barátaink, osztálytársaink véleménye, vagy egyéb külső tényezők határozzák meg azt, hogy milyen pályát választunk. Így történhet meg az, hogy nagyon sokan dolgoznak olyan szakmában, munkakörben, amiben nem tudnak jól teljesíteni, nem nyújt számukra örömet, és folyamatosan kudarcok érik őket, sikerélmény helyett.

bővebben >>