Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Európa Futóverseny-2021

Iskolánk első alkalommal csatlakozott az Európa Futóverseny felhívásához :2021 december 9-én délelőtt 12 osztályból 37 diák(14 lány és 23 fiú) vett részt az eseményen, amelyre iskolánkat a Központi Fejlesztési Régió Ügynökségének  Gyulafehérváron  található vezetősége hívta meg azEurope Direct Regiunea Centru  szervezet révén.

bővebben >>

Kiválósági oklevél a román érettségin elért eredményekért

A Hargita Megyei Tanfelügyelőség román nyelv  és irodalom szakos tanfelügyelőnője, Stângă Manuela Nicoleta fontosnak tartotta kielemezni megyénk középiskoláinak érettségi  írásbeli vizsgaeredményeit román nyelv és irodalom tantárgyból egy ötéves, a  2016-2021közötti időszakra vonatkozóan.

bővebben >>

Emlékünnepség Eigel Ernő tiszteletére

A más években vidám tavaszi megújulást ígérő március hónap az idén lesújtó gyászhírt hozott:A Márton Áron Főgimnázium munkaközössége mély megrendüléssel értesült  iskolánk 1951-ben végzett jeles tanítványa, későbbi kiváló tanára és hosszú ideig igazgatója, Eigel Ernő(1932-2021)elhunytáról.

bővebben >>

 

Învățarea și exersarea limbii române prin jocuri de societate

un proiect în sprijinul învățării și exersării limbii române

bővebben >>

Comunicat

privind gradul de vaccinare al personalului școlii

bővebben >>

IGAZGATÓI ÉS SZAKTANÁRI FOGADÓÓRÁK BEOSZTÁSA

2021/2022

bővebben >>