Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Ballagás, Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda, 2020.

https://youtu.be/36KgjaV998I

bővebben >>

Megjelent a Márton Áron Főgimnázium évkönyve a 2018-2019. tanévről

A már  megszokott és elvárt változatos tartalommal, gazdag fotóanyaggal illusztrálva, közel 250 oldal terjedelemben,február végén megjelent a Márton Áron Főgimnázium évkönyve a 2018-2019. tanévről.

bővebben >>

Beszámoló a VI. Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny döntőjéről

A verseny két levelező fordulóból, és az ezeket követő budapesti döntőből áll. A levelező fordulók feladatlapjait a verseny honlapjáról lehet letölteni. A megoldások beküldése szintén a weboldalon történik. A döntő fordulóra összesen 40 fő kaphat meghívást, akik 4 különálló kategóriában versenyezhetnek, kémiai ismereteik függvényében.

bővebben >>

 

Tudósítás a Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny döntőjéről

2020. március 7-én tartották a Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny döntőjét programozás kategóriában Budapesten. Iskolánkból öt diák vett részt a versenyen, 2-en a 9-10. osztályos, 3-an a 11-12. osztályos kategóriában. A csapatot Csomós Róbert tanár úr kísérte el az ELTE-re.  

bővebben >>

Ünnepre hangolódás

„bennünk is vásnak a lépcsők

bennünk is öregednek-

újulnak a falak”

(Kányádi Sándor : Öreg iskola ünnepére)

bővebben >>

Maturandus – 2020

A sokéves hagyományt követve, 2020 január 31-én, pénteken avattuk jelképesen nagykorúvá iskolánk hat tizenkettedikes osztályának 167 diákját, 97 lányt és 70 fiút.

bővebben >>