Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

A 2014-15-ös tanév IX-es matematika-informatika szakos tanulói

bővebben >>

Az ÉRETTSÉGIZŐK figyelmébe

A fost pus pe site-ul MEN OMEN

bővebben >>

Tudományos diákkonferencia

Kristó András (1930 - 1994) emlékére - pályázati felhívás

bővebben >>

 

A tanévzárón díjazott tanulók névsora

2014. június 20.

bővebben >>

A nyolcadikosok ballagási ünnepségén (a billegésen) díjazott tanulók névsora

2014. június 12.

bővebben >>

BILLEGÉS – 2014

A VIII. osztályosok tanévzáró ünnepsége
~ Június 12., csütörtök ~

bővebben >>