Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Iskolánk hivatalos elnevezése 2015 szeptember elsejétől: Márton Áron Főgimnázium (Colegiul Național „Márton Áron”)

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a  főgimnáziumi cím elnyeréséért benyújtott  pályázatunk lényegét és lefolyását. A főgimnáziumi cím odaítélésének módszertanát a  közoktatási miniszter a 3732/20.05.2013-as számú rendelete szabályozza, felsorolván  a feltételeket és kritériumokat, amelyeknek a címet kérelmező gimnáziumnak eleget kell tennie.

bővebben >>

Ballagás - 2017

május 26. (összefoglalás)

bővebben >>

Iskolanapok

A 2016-2017. tanév  folyamán a  tanulmányi versenyeken  kitűnt tanulók díjazása az Iskolanapok alkalmából, 2017 május 24.-én, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium névadásának  27. évfordulóján            

bővebben >>

 

Kirándulás Miskolcra a Határtalanul Program keretén belül 2017 április 6.-10.

2016 őszén, szeptember 28. és október 2. között a Határtalanul Program keretén belül a Miskolci Avasi Gimnáziumból 80 diák látogatott a székelyföldre két pályázattal. Örömünkre mindkét pályázat esetén iskolánkat a Márton Áron Főgimnáziumot választották partnerintézménynek.

bővebben >>

Rezultate

Concurs de competențe lingvistice în limba română pentru minorități „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris”, ediția a XV-a, la 7 aprilie 2017

bővebben >>

Nemzetközi siker a Márton Áron Főgimnázium kutató diákjai számára

A 2017. március 31 – április 1. közt a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban megszervezésre kerülő Tudományos Diákkörök XVII. Kárpát-medencei Konferenciájának (TUDOK) döntőjén iskolánkat három tanuló képviselte: Gyulai Kinga és Szakáli Eszter (szociológia), valamint Domokos Attila (történelem), akik a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium XI. B társadalomtudományok szakos diákjai. 

bővebben >>