Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Közlemény a tanévkezdéssel kapcsolatban

A csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium vezetősége ezúton is tájékoztatja a kedves szülőket és diákokat, hogy az illetékes hatóságok a koronavírus járvány elleni védekezés jegyében, a törvényes előírásokat követve,  városunk valamennyi tanintézményének működését az úgynevezett sárga forgatókönyv szerint hagyták  jóvá az idei tanévkezdésre.

bővebben >>

Scenariilor propuse de către Consiliile de administrație a unităților școlare şi avizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita şi de către Direcţia de Sănătate Publică Harghit

/userfiles/files/Hot-19-CJSU-Harghita.pdf

bővebben >>

Hotărârea Consiliului de Administrație al Colegiului Național Márton Áron Miercurea-Ciuc privind scenariul de funcționare al școlii de Ia 14 septembrie 2020

/userfiles/files/Hot%20CA%208%20sept%202020.pdf

bővebben >>

 

TUDOK a virtuális térben

Rendhagyó módon került megrendezésre a jubileumi TUDOK 2020 „Debrecenben”. 

bővebben >>

B E I R A T K O Z Á S A IX. O S Z T Á L Y B A

 2020/2021. TANÉV - ÚTMUTATÓ

bővebben >>

BALLAGÁS – 2020

(összefoglaló)


bővebben >>