Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Iskolánk hivatalos elnevezése 2015 szeptember elsejétől: Márton Áron Főgimnázium (Colegiul Național „Márton Áron”)

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a  főgimnáziumi cím elnyeréséért benyújtott  pályázatunk lényegét és lefolyását. A főgimnáziumi cím odaítélésének módszertanát a  közoktatási miniszter a 3732/20.05.2013-as számú rendelete szabályozza, felsorolván  a feltételeket és kritériumokat, amelyeknek a címet kérelmező gimnáziumnak eleget kell tennie.

bővebben >>

Erdélyi sikerek Sopronban

https://hargitanepe.eu/erdelyi-sikerek-sopronban/

bővebben >>

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

2018. június 18-20. között az előző évekhez hasonlóan, Sopronban került megrendezésre a Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny. A soproni versenyt több forduló előzi meg. A verseny erdélyi döntője április 28-án zajlott iskolánkban, az elért eredményem alapján jutottam tovább a verseny magyarországi döntőjére.

bővebben >>

 

Nemzetközi Bolyai döntő

Tanévzárás után már csak egyetlen matematikaverseny maradt, a Bolyai csapatverseny nemzetközi döntője, amelyre Budapesten, 2018. június 23-án került sor.

bővebben >>

NMMV másodszor Kaposváron

A hetedik verseny, azaz 1997 után idén, 2018. március 14-18 között másodszor volt házigazdája a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium a Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek. Az évek folyamán ez volt a XXVII. NMMV, amelyen évente Kárpát-medencei magyar tanulók és tanárok vesznek részt öt régióból, Kárpátaljáról, Vajdaságból, Erdélyből, Felvidékről és természetesen Magyarországról. Az idei rendezvény fővédnöki tisztségét dr. Áder János köztársasági elnök töltötte be és már jó néhány éve Magyarország Kormánya támogatja a verseny megszervezését az anyaországon belül és kívül is.

bővebben >>

ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓK- 2018

Képek, Videók

bővebben >>