Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Venczel József Társadalomtudományi Vetélkedő

Továbbtanulni vagy munkába állni?

bővebben >>

IGAZGATÓI ÉS SZAKTANÁRI FOGADÓÓRÁK BEOSZTÁSA

2019/2020

bővebben >>

OSZTÁLYFŐNÖKI FOGADÓÓRÁK BEOSZTÁSA

2019/2020

bővebben >>

 

Raportul

Direcţiunii Colegiului Național ”Márton Áron” Miercurea-Ciuc privind activitatea desfăşurată în cursul anului şcolar 2018-2019

bővebben >>

TTLJ – 2019.május 27 – 30. – képekben

bővebben >>

BALLAGÁS

BALLAGÁS – 2019 május 29. (összefoglalás)

bővebben >>