Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Tarján Imre fizikaverseny-2019

  2019. november 23-án, az előző évekhez hasonlóan, megrendezésre került a Tarján Imre fizikaverseny Szolnokon,  a Verseghy Ferenc  Gimnázium szervezése alatt. A versenyre való benevezéshez egy dolgozatot volt szükséges megírnunk. Eme dolgozat kiválasztott témáját kísérleti bemutatóval bizonyítottuk, amelyet menet közben meg is magyaráztunk.

bővebben >>

Diákjaink sikerével zárult a Kájoni János öröksége vetélkedő döntője

A  Kájoni János Megyei Könyvtár rendezésében 2019. november 15-én került sor a Kájoni János öröksége című vetélkedő döntőjére, 

bővebben >>

Másodszor is iskolánkban a Catalysts Coding Contest

Március 22-edike után a Catalysts Coding Contest újabb kiadásán (összesen a 32-edik, iskolánkban a második alkalommal) vehettek részt a diákok a Csíkszeredai Márton Áron Főgimnáziumban. Kolozsvárról hét szervező érkezett Sebestin Claudia, Nagy Tamás, Antal Balázs, Csáki Hunor, Kovács Róbert, Szilágyi Csongor és Mag István. A fiúk négyen iskolánk volt diákjai, Claudia pedig az Octavian Goga Főgimnázium tanítványa volt. Hálásak vagyunk érte, hogy iskolánkban is megszervezték ezt a versenyt.

bővebben >>

 

Venczel József Társadalomtudományi Vetélkedő

Továbbtanulni vagy munkába állni?

bővebben >>

Az „Eszközök a célok szolgálatában” pályázat megvalósulása

( A Márton Áron Gimnáziumi Alapítvány közleménye)

bővebben >>

IGAZGATÓI ÉS SZAKTANÁRI FOGADÓÓRÁK BEOSZTÁSA

2019/2020

bővebben >>