Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Közlemény

Örömmel tudatjuk, hogy a Márton Áron Gimnáziumi Alapítvány sikeresen pályázott a 2021-es Hargita Megye Tanácsa által meghirdetett Ifjúsági tevékenységek támogatási kiírására.

bővebben >>

OSZTÁLYFŐNÖKÖK ÉS TEREMBEOSZTÁS

A 2021/2022. TANÉVRE

bővebben >>

Raportul Direcţiunii Colegiului Național ”Márton Áron” Miercurea-Ciuc

privind activitatea desfăşurată în cursul anului şcolar2020-2021

bővebben >>

 

Újra indul a MÁTK!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket tisztelt szülők, titeket kedves diákok, hogy a MÁTK idén, 2021.szeptemberében is megnyitja kapuit.

bővebben >>

BEIRATKOZÁ S A IX. OSZTÁLYBA

 2021/2022. TANÉV - ÚTMUTATÓ

bővebben >>

BALLAGÁS – 2021 június 4.

 (összefoglalás)

bővebben >>