Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Școala noastră, este, un hub de modelare şi imprimare 3D în cadrul campaniei EDUTECH. Modelează viitorul. Printează-l 3D!.

Campania EDUTECH - Modelează viitorul. Printează-l 3D! promovează proiectul “Meseriaşii viitorului vor lucra cu imprimanta 3D”.

bővebben >>

Iskolánk hivatalos elnevezése 2015 szeptember elsejétől: Márton Áron Főgimnázium (Colegiul Național „Márton Áron”)

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a  főgimnáziumi cím elnyeréséért benyújtott  pályázatunk lényegét és lefolyását. A főgimnáziumi cím odaítélésének módszertanát a  közoktatási miniszter a 3732/20.05.2013-as számú rendelete szabályozza, felsorolván  a feltételeket és kritériumokat, amelyeknek a címet kérelmező gimnáziumnak eleget kell tennie.

bővebben >>

ADY ENDRE ARCAI A MÁRTON ÁRON FŐGIMNÁZIUMBAN

Miután 2017 novemberében az Arany János üzeneteicímű műsorávalmár járt iskolánkban a Kultúrvonal Produkciós Iroda, a Versek szódával című produkciósorozatával 2018. november 23-án, pénteken újra a vendégünk volt. Ezúttal Ady Endre arcait hozták el a szervezők, akik rendhagyó irodalomóra keretében idézték fel a száz éve elhunyt költő életének és életművének néhány fontos, érdekes mozzanatát. A diákhallgatóság kortárs művészek megközelítésén keresztül kaphatott ízelítőt szimbolista versnyelvével a magyar poétikát megújító Ady Endre munkásságából.

bővebben >>

 

Zöldség- és gyümölcsgyűjtési akció – 2018

2018. november 22-én a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium közössége ismét megszervezte a zöldség- és gyümölcsgyűjtési akciót.

bővebben >>

1968-a megyésítés és a csíkszeredai líceum jubileumának éve

Két napig tartó rendezvénysorozatot tartottak  a fenti összefoglaló  cím alatt a csíkszeredai Márton Áron Főgimnáziumban Hargita megye, illetve  az iskola közös  kettős évfordulója  jegyében.Az első napon, 2018 október  25-án, csütörtökön 12,40 órai kezdettel  a „Nem engedtek a hatvannyolcból-Csíkszereda februári forradalma” című dokumentumfilmet vetítették le az érdeklődő mintegy másfélszáz diáknak a szerzők, Daczó Katalin és Daczó Dénes jelenlétében. Másnap, 2018 október  26-án, pénteken 12,40 órai kezdettel  került sor a Főgimnázium  dísztermében az 1968-as  tricentenáriumi  iskolai ünnepség 50. évfordulójának tiszteletére rendezett megemlékezésre, amelyet a szervezők azért nem nyilvánítottak világosan és egyszerűen az iskolaalapítás 350. évfordulójának ünnepévé,mivel a történészek egyöntetű véleménye szerint a csíkszeredai(eredetileg csíksomlyói)  iskola ennél sokkal régebbi, XVI.századi keletű.

bővebben >>

Díjak a Pedagógusok Szövetségétől

A megszokott helyszínen,, a szovátai Teleki Oktatási Központban,  a megszokott időpontban, 2018.október 13-án osztották ki  idén is a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) hagyományos díjait, amelyekkel a diákok és tanárok által elért kiemelkedő  teljesítményt jutalmazza a szakmai szervezet, az előző tanév eredményei alapján.

bővebben >>