Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Felvételi

IX. E. es IX. F. osztályokba bejutott diákok névsora.

bővebben >>

Dr. Toró László TALENTUM verseny Temesváron

A 2022/23-as tanévben is sor került a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum szervezésében a Dr. Toró László TALENTUM versenyre, amelyre immár kilencedik alkalommal várták sok szerettel azon diákokat, akik érdeklődnek a természettudományok és/vagy az informatika iránt. A verseny három fordulóból állt, amelyből az első kettő online közegben zajlott, a diákoknak legalább két tantárgy (biológia, fizika, kémia vagy informatika) tételét kellett kidolgozniuk és feltölteniük a magadott időpontig. 

bővebben >>

Erdélyi szintű matematikaverseny, ismét a szórványban

2023. február 20-23 periódusban hagyományosan részt vettünk az V. Erdélyi Magyar Matematika Olimpián (nem hivatalosan a XXXII. Erdélyi Magyar Matematikaversenyen), amelynek idén az aradi Csíky Gergely Főgimnázium adott otthont. Iskolánkat a megyei szakaszról továbbjutott tíz tanuló, név szerint Bodor Mátyás és László Csongor (9.E), Albert Dávid és Țepuc Tünde (10.E), Antal Hunor, Bota Ákos és Domokos Márk-Zoltán (10.F), Benedek Márton (11.E), Lacz Kinga és Vitos Anikó (12.E) tanulók, Gergely Anna tanárnő, mint a verseny bizottsági tagja és jómagam, mint a tanulók kísérőtanára képviseltük.

bővebben >>

 

Karácsonyváró előadás a Márton Áron Főgimnáziumban 2022 december 14-én

Az előadást Gál Anna, a XI.B osztály tanulója vezette le,az elhangzott felkonferáló szöveg az alábbiakban olvasható:
„Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az igazgató urakat, kedves vendégeinket, iskolánk minden volt- és jelenlegi tanárait, diákjait és minden jelenlévőt. 

bővebben >>

Beszámoló a Mathias Corvinus Collegium által megszervezett vitaversenyről

A Mathias Corvinus Collegium diákjai a Vitaakadémiával karöltve immáron 7. alkalommal szervezték meg az MCC Vitázz! Kárpát-medencei középiskolai vitaversenyt. Ezen a versenyen a Márton Áron Főgimnázium két csapata, hat diákja vett részt, név szerint: Kenyeres Mátyás (IX.B), Csata Balázs-Koppány (IX.E), Bomher Örs (IX.E), Imre Madarász-Emese (X.E), Császár Anna-Róza (IX.E), Berei Andrea (IX.D).

bővebben >>

Emlékhét Sarkadi Elek tiszteletére

Közel egy éve, 2021 december 20-án, a Márton Áron Gimnáziumi Alapítvány Kuratóriumának ülésén született meg a döntés, hogy a következő év őszén Sarkadi Elek (1902-1944) zenetanárnak, a csíkszeredai Dal- és Zeneegylet egykori elnökének, a holokauszt áldozatának emlékjelet állítunk az iskola panteonjában, az alkalomhoz illő nevelési programok megvalósításával egyidejűleg. 

bővebben >>