Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Ünnepre hangolódás

„bennünk is vásnak a lépcsők

bennünk is öregednek-

újulnak a falak”

(Kányádi Sándor : Öreg iskola ünnepére)

bővebben >>

Maturandus – 2020

A sokéves hagyományt követve, 2020 január 31-én, pénteken avattuk jelképesen nagykorúvá iskolánk hat tizenkettedikes osztályának 167 diákját, 97 lányt és 70 fiút.

bővebben >>

Kiválóság-díjak 2019-ben is

Országunk fővárosában,Bukarestben,a három évvel ezelőtti hasonló ünnepség  helyszínén, a Gyermekek Palotájában (Palatul Naţional al Copiilor)került sor az elmúlt tanév nemzetközi versenyein kitűnt diákok díjazására, 2019 december 17-én.

bővebben >>

 

Beszámoló a XXXIV-dik TUDÁSZ-ról

2019.december 10. – Székelyudvarhelyen rendezték meg a XXXIV. TUDÁSZ-t, amely egy rendhagyó általános műveltségi vetélkedő Hargita megyei középiskolásoknak.

bővebben >>

TUDEK 2019 a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban

A XVIII. alkalommal megrendezett TUDEK (Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája) verseny országos szakaszának Erdélye egyik legnagyobb múltú tanintézménye, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, adott otthont. Az országos szintű versenyen iskolánk öt tanulója képviseltette magát két szekcióban összesen három előadással. A kis számú csapat kísérő tanára iskolánk társadalomtudományokat oktató tanára, dr. Tódor Imre volt. A rangos eseményre 2019. december 6-8. között került sor. A szombati napon sorra kerülő konferencián a közel 20 tanintézményből érkező több mint 125 kutatódiák 81 legfrissebb kutatási eredményeit taglaló előadása tíz szekcióban került bemutatásra. A zsűri soraiban a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, valamint az egykori MOGYE különböző magyar tannyelvű tanszékeiről érkező egyetemi oktatók ültek, akik figyelemmel és kíváncsisággal kísérték nyomon a középiskolás diákok tudományos munkásságuk eredményeit. 

bővebben >>

Molnár Jolán titkárnő (Joci néni) köszöntése

A  csíkszeredai, Szentlélek utcai meghitt otthonában iskolánk igazgatója, aligazgatója és jelenlegi főtitkárnője köszöntötték Molnár Jolán titkárnőt, mindannyiunk kedves Joci nénijét 100., azaz századik születésnapja alkalmából 2019december 3-án.Az ünnepelt jó hangulatban, családtagjai körében fogadta az egymás után érkező köszöntőket:nekünk tíz perccel sikerült megelőznünk az együtt érkező Ráduly Róbert Kálmán polgármestert, Szőke Domokos alpolgármestert és Gyarmati Zsoltot, a Csíki Székely Múzeum igazgatóját.Rövid beszámolónkhoz csatoljuk Pórszász Áron fotóművész e kivételes alkalomkor  készült felvételeit, akinek szívességét ezúton is köszönjük.

bővebben >>