Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Învățarea și exersarea limbii române prin jocuri de societate

un proiect în sprijinul învățării și exersării limbii române

bővebben >>

Comunicat

privind gradul de vaccinare al personalului școlii

bővebben >>

IGAZGATÓI ÉS SZAKTANÁRI FOGADÓÓRÁK BEOSZTÁSA

2021/2022

bővebben >>

 

OSZTÁLYFŐNÖKI FOGADÓÓRÁK BEOSZTÁSA

 2021/2022

bővebben >>

Közlemény

Örömmel tudatjuk, hogy a Márton Áron Gimnáziumi Alapítvány sikeresen pályázott a 2021-es Hargita Megye Tanácsa által meghirdetett Ifjúsági tevékenységek támogatási kiírására.

bővebben >>

OSZTÁLYFŐNÖKÖK ÉS TEREMBEOSZTÁS

A 2021/2022. TANÉVRE

bővebben >>