Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Új kosárlabdapálya az iskola udvarán

Bár a koronavírus világjárvány miatt sajnos egyelőre nem lehet használni, mégis örömmel  adunk hírt arról, hogy az idei ősz folyamán  új kosárlabda pályával  gazdagodott az iskola hátsó udvarán található sportlétesítmények sora.

bővebben >>

Köszönetnyilvánítás

A Márton Áron Gimnáziumi Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét az SC Harplast SRL vállalatnak a jelentős anyagi támogatásért, amelyet az iskola által biztosított digitális oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésére fordíthattunk, a csíkszeredai Rotary Club szíves közreműködésével.

bővebben >>

OSZTÁLYFŐNÖKI FOGADÓÓRÁK BEOSZTÁSA 2020/2021

bővebben >>

 

IGAZGATÓI ÉS SZAKTANÁRI FOGADÓÓRÁK BEOSZTÁSA, 2020/2021

bővebben >>

Elismerés

 
A megyei pedagógusok tanácskozásán, 2020. szeptember 24.-én, az érettségin elért kimagasló eredményekért a Márton Áron Főgimnázium román nyelv és irodalom katedra tagjait elismerésben részesítették. 

bővebben >>

Harmadik díj iskolánk csapatának a Nagy Nyári Határtalanul Vetélkedő döntőjében

Tízes mezőnyben  végzett a harmadik helyen a Márton Áron Főgimnázium csapata,  amelynek tagjai a  jelenlegi XII.E matematika-informatika intenzív informatika osztály diákjai: Rokaly Barna, Péter Ákos és Szabó Balázs voltak.

bővebben >>