Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Iskolánk hivatalos elnevezése 2015 szeptember elsejétől: Márton Áron Főgimnázium (Colegiul Național „Márton Áron”)

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a  főgimnáziumi cím elnyeréséért benyújtott  pályázatunk lényegét és lefolyását. A főgimnáziumi cím odaítélésének módszertanát a  közoktatási miniszter a 3732/20.05.2013-as számú rendelete szabályozza, felsorolván  a feltételeket és kritériumokat, amelyeknek a címet kérelmező gimnáziumnak eleget kell tennie.

bővebben >>

A RoboCorp Kolozsváron járt

2018. február 17-én került megrendezésre a 2017-2018-as First Tech Challenge romániai első regionális versenyére, Kolozsváron. Összesen 25 csapat próbálta ki tudását a pályán Erdély különböző részeiről, többek között  Marosvásárhelyről, Szatmárnémetiről, Gyulafehérvárról, Nagybányányáról, Nagyváradról, Dézsről és persze Csíkszeredából is érkeztek csapatok.

bővebben >>

I. Országos Magyar Matematikai Olimpia (OMMO), avagy XXVIII. Erdélyi Magyar Matematikaverseny (EMMV)

„A filozófia nagykönyve –az univerzum– szüntelenül nyitva áll tekintetünk előtt, de nem érthetjük meg, hacsak előbb meg nem tanuljuk a nyelvet, melyben íródott. Ez a matematika nyelve és írásjelei a háromszögek, körök, és más geometriai alakzatok, melyek nélkül emberileg képtelenség egyetlen szót is felfognunk belőle; enélkül akár ha sötét útvesztőben kóborolnánk.” (Galieo Galilei)

bővebben >>

 

Ott voltunk a Wallenberg nyomán vetélkedő döntőjében

A debreceni regionális elődöntőn elért első helyezésünknek köszönhetően részt vehettünk a Wallenberg nyomán nemzetközi vetélkedő döntőjén, amelyre Budapesten került sor 2018. január 25-én. Tizenöt csapat jutott a döntőbe, Budapestről, Sopronból, Győrből, Kassáról, Topolyáról, Csíkszeredából ,Nagyszalontáról, Győrből, Sarkadról, Nyíregyházáról, Szegedről, Pilisvörösvárról, Pécsről  és Miskolcról.

bővebben >>

Farsangi író-olvasó találkozó

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája tagjai 2018. január 25–26-án négy helyszínen tartottak felolvasást: Aranyosgyéresen, Csíkszeredában, Máramarosszigeten és Győrött.

bővebben >>

Hétvégén négy városban mutatkoznak be az Erdélyi Magyar Írók Ligájának (E-MIL) szerzői, különböző felállásban.

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/91288-farsangi-felolvasokorutra-indulnak-az-erdelyi-magyar-irok-ligajanak-tagjai

bővebben >>