Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Iskolánk hivatalos elnevezése 2015 szeptember elsejétől: Márton Áron Főgimnázium (Colegiul Național „Márton Áron”)

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a  főgimnáziumi cím elnyeréséért benyújtott  pályázatunk lényegét és lefolyását. A főgimnáziumi cím odaítélésének módszertanát a  közoktatási miniszter a 3732/20.05.2013-as számú rendelete szabályozza, felsorolván  a feltételeket és kritériumokat, amelyeknek a címet kérelmező gimnáziumnak eleget kell tennie.

bővebben >>

Fodor Sándor születésének 90. évfordulójára

A Márton Áron Főgimnázium tanárai, diákjai, nyugdíjas pedagógusai és meghívott vendégei 2017. december 7-én, születésének 90. évfordulóján Fodor Sándor íróra, műfordítóra emlékeztek, aki Csíksomlyó szülötte és 1938–1946 között a csíkszeredai gimnázium tanítványa volt.

bővebben >>

DEIK 2017

DEIK Regionális Programozási Verseny

bővebben >>

 

HELYETTESÍTŐI ÁLLÁS TÖRTÉNELEMBŐL

A Márton Áron Főgimnázium versenyvizsgát/tesztelést szervez 2017 december 19-én a második félévre ideiglenesen megüresedő történelem tanári állás betöltésére, főállású helyettesítőként. 

bővebben >>

Első díj a 17.Tarján Imre Országos Emlékversenyen Szolnokon

Második alkalommal vettünk részt, két három-három fős csapattal ,  a Tarján Imre Fizika  Emlékversenyen 2017.november 25-én, a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium  szíves meghívásának  eleget téve.

bővebben >>

Arany János üzenetei Csíkszeredában

2017. november 27-én, hétfőn a Versek szódával produkció Arany János üzenetei című rendhagyó irodalomórájával látogatott el iskolánkba a költő születésének 200. évfordulója alkalmából.

bővebben >>