Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

KÖZLEMÉNY

Egy vállalkozás sem született nagynak. Sikereit lentről indulva, hosszabb-rövidebb idő alatt éri el. Különösebb gazdasági ismeretek nélkül is fel lehet mérni, hogy egy vállalat felépítése sok odafigyeléssel, türelemmel, erőfeszítéssel és szaktudással történik.

bővebben >>

Miért hasznos a tanácsadás?

Életünk legfontosabb lépései közé tartozik a pályaválasztás. Ezt a döntést pedig egy kihívásokkal teli életkorban kell meghoznunk. Ezért az esetek többségében szüleink, barátaink, osztálytársaink véleménye, vagy egyéb külső tényezők határozzák meg azt, hogy milyen pályát választunk. Így történhet meg az, hogy nagyon sokan dolgoznak olyan szakmában, munkakörben, amiben nem tudnak jól teljesíteni, nem nyújt számukra örömet, és folyamatosan kudarcok érik őket, sikerélmény helyett.

bővebben >>

Pályázat - 10. Jubileumi Oxfordi Ramon y Cajal Ösztöndíj 2015

Gondolataink és érzéseink látványa a képernyőn

bővebben >>

 

A Diáktanács választások eredménye

bővebben >>

Budapesten vendégszerepelt a Zsigora

2014. október 20-23. között iskolánk Zsigora néptánc-együttese a budapesti Hunfalvy János Szakközépiskola vendége volt.

bővebben >>

DIÁKÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

bővebben >>