Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Iskolánk hivatalos elnevezése 2015 szeptember elsejétől: Márton Áron Főgimnázium (Colegiul Național „Márton Áron”)

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a  főgimnáziumi cím elnyeréséért benyújtott  pályázatunk lényegét és lefolyását. A főgimnáziumi cím odaítélésének módszertanát a  közoktatási miniszter a 3732/20.05.2013-as számú rendelete szabályozza, felsorolván  a feltételeket és kritériumokat, amelyeknek a címet kérelmező gimnáziumnak eleget kell tennie.

bővebben >>

Megjelent a Márton Áron Főgimnázium évkönyve

 Megjelent a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium 2016–2017-es tanévről szóló évkönyve, amely a rendszerváltás utáni nyomtatott sorozatnak már a huszonhatodik darabja.

bővebben >>

Carte frumoasă, cinste cui te-a scris! Ediţia a XVI-a

Colegiul Naţional  Márton Áron din Miercurea Ciuc  vă invită în ziua de 13 aprilie 2018, orele 10.00, să participaţi la Concursul de competenţe lingvistice în limba română pentru minorităţiCarte frumoasă, cinste cui te-a scris! Ediţia a XVI-a

bővebben >>

 

Mărţişorul Prieteniei

Mici simboluri ale primăverii aducătoare de noroc şi belşug, oferite de elevii de la şcolile româneşti din Miercurea Ciuc de Mărţişor, au adus primăvara în suflet şi zâmbetul pe chipurile colegilor şi profesorilor de la şcolile cu predare în limba maghiară.

bővebben >>

A RoboCorp Kolozsváron járt

2018. február 17-én került megrendezésre a 2017-2018-as First Tech Challenge romániai első regionális versenyére, Kolozsváron. Összesen 25 csapat próbálta ki tudását a pályán Erdély különböző részeiről, többek között  Marosvásárhelyről, Szatmárnémetiről, Gyulafehérvárról, Nagybányányáról, Nagyváradról, Dézsről és persze Csíkszeredából is érkeztek csapatok.

bővebben >>

I. Országos Magyar Matematikai Olimpia (OMMO), avagy XXVIII. Erdélyi Magyar Matematikaverseny (EMMV)

„A filozófia nagykönyve –az univerzum– szüntelenül nyitva áll tekintetünk előtt, de nem érthetjük meg, hacsak előbb meg nem tanuljuk a nyelvet, melyben íródott. Ez a matematika nyelve és írásjelei a háromszögek, körök, és más geometriai alakzatok, melyek nélkül emberileg képtelenség egyetlen szót is felfognunk belőle; enélkül akár ha sötét útvesztőben kóborolnánk.” (Galieo Galilei)

bővebben >>