Márton Áron Gimnázium

Isten hozta honlapunkon!

„A középiskola célja mindenütt az egyrészt, hogy az általános műveltség elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, a szellemi vezetésre és magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára kiválassza.”

(Márton Áron: Templom és iskola – Erdélyi Iskola,
VII. évf. 3-4. sz.)


„Márton Áron népszerűsége, a magyar katolikus püspök iránti közmegbecsülés, elismerés és csodálat régóta meghaladta az egyházfőnek kijáró „kötelező tiszteletet”.(…) Márton Áron elutasította a kommunista ideológiát és egyben a fasizmust, amelyeket embertelennek tartott, de a válságban lévő polgári liberalizmust és a nyugati kapitalista rendszert sem tartotta követendőnek. Jellegzetes társadalmi érzékenysége – Márton meg volt győződve az erdélyi földbirtokszerkezet igazságtalanságáról – élesen megkülönböztette a korabeli magyar egyházfők többségétől. (…) Főleg a vidéki lakosság számára a katolikus egyházfő álláspontja mérvadónak számított nemcsak spirituális és erkölcsi, hanem politikai kérdésekben is.”

(Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)

Hírek, események

Iskolánk hivatalos elnevezése 2015 szeptember elsejétől: Márton Áron Főgimnázium (Colegiul Național „Márton Áron”)

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a  főgimnáziumi cím elnyeréséért benyújtott  pályázatunk lényegét és lefolyását. A főgimnáziumi cím odaítélésének módszertanát a  közoktatási miniszter a 3732/20.05.2013-as számú rendelete szabályozza, felsorolván  a feltételeket és kritériumokat, amelyeknek a címet kérelmező gimnáziumnak eleget kell tennie.

bővebben >>

Bencze Abigél képviseli a diákokat az iskola Vezetőtanácsában a 2018-2019-es tanévben

/userfiles/files/diakvezetotanacs2018.PDF

bővebben >>

OSZTÁLYFŐNÖKI FOGADÓÓRÁK BEOSZTÁSA 2018/2019

bővebben >>

 

Raportul

Direcţiunii Colegiului Național ”Márton Áron” Miercurea-Ciuc privind activitatea desfăşurată (starea învățământului) în anul şcolar 2017-2018

bővebben >>

Erdélyi sikerek Sopronban

https://hargitanepe.eu/erdelyi-sikerek-sopronban/

bővebben >>

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

2018. június 18-20. között az előző évekhez hasonlóan, Sopronban került megrendezésre a Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny. A soproni versenyt több forduló előzi meg. A verseny erdélyi döntője április 28-án zajlott iskolánkban, az elért eredményem alapján jutottam tovább a verseny magyarországi döntőjére.

bővebben >>