A Dokumentációs Központ használati rendje

Tanáraink előre bejelentett időpontban órákat tarthatnak az olvasóteremben az egész osztálynak, illetve csoportoknak. Óratartás esetén (amit a kilincsre akasztott „Óra van, ne zavarj!” feliratú táblácska jelez) az olvasóterembe másnak nem szabad belépni, az órát tilos megzavarni.

A Dokumentációs Központot használhatják:

  • Diákok az órára, olimpiászokra, különböző versenyekre való felkészüléshez, házi feladatok, dolgozatok elkészítéséhez illetve egyéb, a tanulmányaikat segítő tevékenységek elvégzéséhez
  • Tanárok, illetve az iskola didaktikai és nem didaktikai személyzete

Csoportosfoglalkozások tanári felügyelettel:

Tanáraink előre bejelentett időpontban órákat tarthatnak az olvasóteremben az egész osztálynak, illetve csoportoknak. Óratartás esetén (amit a kilincsre akasztott „Óra van, ne zavarj!” feliratú táblácska jelez) az olvasóterembe másnak nem szabad belépni, az órát tilos megzavarni.

Egyénihasználat:

  1. Diákjaink és tanáraink szabadidejükben korlátozás nélkül tanulmányozhatják az olvasóteremben található, haza nem vihető könyveket és folyóiratokat. A diákok belépéskor csomagjaikat leteszik a kijelölt helyre, majd kitöltik az asztalon lévő táblázatot, mellyel igazolhatják, hogy a jelzett időben az olvasóteremben voltak.
  2. Az olvasóteremben ételt, italt fogyasztani, mobil telefont használni TILOS. A könyvtárat csendben, a többi olvasó munkájának megzavarása nélkül kell használni.
  3. Az olvasóterem állományát az olvasóteremből kivinni tilos.
  4. A számítógépeken személyes vonatkozású CD-ket, DVD-ket tanulmányozni, játszani tilos.
  5. Az olvasó által használt dokumentumokban, a könyvtár felszerelésében kárt tenni tilos.
  6. A polcról levett könyveket a teremfelügyelőnek be kell mutatni, majd távozáskor neki kell átadni.
  7. Az olvasó saját dokumentumait, melyet a munkája során használni kíván, a teremfelügyelőnek be kell mutatnia. Az olvasótermekbe csak a tanuláshoz, kutatáshoz szükséges tárgyakat szabad bevinni, a teremfelügyelő ezt jogosult ellenőrizni.

Internethasználat:

  1. Az iskola diákjai használhatják, amikor a számítógép nem foglalt (egyidejűleg egy személy gépenként). Egy diák maximum 50 percig használhatja az internetet naponta.  A diákoknak a számítógépeket használat után nem kell kikapcsolniuk.

A könyvtár helyiségeinek tisztaságára minden könyvtárhasználó ügyelni köteles.

Az olvasóterem és a számítógépek használói kötelesek betartani a teremfelügyelő utasításait és az olvasóterem nyitvatartási rendjét.

A könyvtári szabályok megsértése a könyvtárhasználati jog megvonásával járhat!

A Márton Áron Gimnázium régi könyvei

A régi könyvek a könyvtár legbelső termében találhatók. Külön leltárnaplóban van felvezetve többségük. A leltárnapló régi könyveinek és folyóiratainak számozása 22001-től 22165-ig tart. A kommunista korszakbeli könyvek, de főleg folyóiratok zöme időközben törlődött az állományból.

Könyvtárhasználat szabályai

A könyvtár dokumentumainak és használati tárgyainak épségét óvni minden olvasónak kötelessége. Aki a kölcsönvett könyvet, órára vitt szöveggyűjteményeket vagy a könyvtár berendezését megrongálja, köteles a kár értékét megtéríteni.